NXPD IS ONDERDEEL VAN

Bedrijfshulpverlening (BHV) in de bouw en infra

Er gebeuren in de bouw en infra een groot aantal arbeidsongevallen in verhouding met andere sectoren. Om deze risico’s te beperken worden er in deze sector al een groot aantal veiligheidsmaatregelen getroffen. O.a. het VCA certificaat, cursussen veilig werken langs de weg en diverse toolbox metingen moeten er voor zorgen dat de medewerker bewust is van de risico’s welke het werk met zich mee brengt.

Op het moment dat er wel een arbeidsongeval plaatsvind is het belangrijk dat de medewerkers weten hoe ze moeten handelen. In de Arbowet staat beschreven dat bedrijven verplicht zijn maatregelen te treffen voor een goede bedrijfshulpverlening. Een goede opleiding en uitrusting van een BHV’er is dan ook een vereiste om te zorgen dat deze medewerker zijn taken op de juiste manier kan uitvoeren.

De CAO Bouw en Infra 2021 – 2022 heeft zich uitgesproken over de geldigheid van het BHV- diploma. In artikel 5.4.1. van deze CAO staat beschreven dat een BHV-diploma een geldigheid heeft van één jaar. Bedrijven welke zich aan de bouw CAO conformeren dienen hun BHV’ers een jaarlijkse herhaling te laten volgen. Zo blijft de kennis en kunde fris in het geheugen en kunnen de BHV’ers in een stressvolle situatie goed handelen.

NXPD Opleiden organiseert vanuit haar vestiging in Heerde compleet verzorgde Basis- en herhalingscursussen BHV. De basiscursus is voor medewerkers welke geen ervaring hebben als BHV’er of waarvan het certificaat is verlopen. De herhalingscursus is voor medewerkers waarvan het BHV-diploma bijna verloopt. Onze BHV-diploma heeft een geldigheid van één jaar en kan doormiddel van een herhalingscursus verlengt worden met één jaar. Klik hier voor meer informatie over deze cursussen.

Daarnaast is het ook mogelijk om de BHV cursus te volgen welke mee telt voor de nascholingsuren voor het code 95, klik hier voor meer informatie.

Heeft u vragen over bovenstaande opleidingen of bent u benieuwd wat NXPD Opleiden nog meer voor u zou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Joost via 0578-215009 of opleiden@nxpd.nl

Blijf op de hoogte van NXPD!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief