NXPD IS ONDERDEEL VAN

Code 95, wat is dat?

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs welke achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor beroepschauffeurs wie een voertuig besturen waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig en kan worden verlengd door het volgen van minimaal 35 uur aan nascholing.

De nascholing dient te worden gevolgd bij opleiders welke door de CCV (ContactCommissie Vakbekwaamheid) gecertificeerd zijn. De CCV is een divisie binnen het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) welke toezicht houdt op de uitvoering van deze gecertificeerde cursussen en praktijktoetsen. De chauffeur mag zelf een keuze maken uit de door het CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat de chauffeur van de 35 uur nascholing minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

CCV adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Dit om drukte te voorkomen en de kans dat chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen te voorkomen.

De nascholingsuren zijn niet altijd gelijk aan de duur van de opleiding / cursus. CCV bepaalt hoeveel uren een opleiding / cursus meetelt voor de verplichte nascholing. De uren die meetellen worden doorgegeven door de opleider aan CCV. Wanneer aan de verplichte 35 uur is voldaan geeft de CCV dit door aan de RDW. De RDW registreert de gemaakte uren en wanneer je als chauffeur jouw nieuwe rijbewijs ophaalt zullen zij het rijbewijs automatisch voorzien van code 95. Geef daarom altijd duidelijk aan bij jouw opleider dat je in aanmerking wilt komen voor Code 95 nascholingsrichtlijn, zij moeten jouw nascholingsuren doorgeven aan CCV.

NXPD Opleiden verzorgt onderstaande cursussen met Code 95 nascholing:

Basisveiligheid VCA (VCA-Basis) – Dagcursus
Veiligheid voor operationeel Leidinggevende VCA (VCA-VOL) – Dagcursus
Bedrijfshulpverlening (BHV) incl. code 95 – Dagcursus + zelfstudie

Om deze cursussen voor de chauffeur te kunnen registeren bij het CCV dient de aanmelding minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de cursus bij ons bekend zijn. Vergeet bij het aanmelden niet uw relatienummer van het CBR te vermelden, deze kunt u vinden als u inlogt bij het CBR. Dit betreffen theoretische uren en tellen niet mee voor de praktijk uren.

Blijf op de hoogte van NXPD!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief