NXPD IS ONDERDEEL VAN

Wat is het verschil tussen VCA-Basis en VCA-VOL?

Het verschil tussen het VCA-Basis en het VCA-VOL diploma is als volgt: Het VCA-VOL is bedoeld voor alle leidinggevenden + zzp’ers op de werkplek en het VCA-Basis voor de uitvoerende medewerkers.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is een programma dat bedrijven en medewerkers op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke manier laat werken. VCA heeft als doel een basis te leggen voor een veilige en gezonde werkplek. Alle VCA diploma’s zijn 10 jaar geldig en worden geregistreerd in het Centraal Diploma Register.

VCA-Basis

VCA Basis (basis veiligheid) is bedoeld voor iedereen die risicovol werk uitvoert of in een risicovolle omgeving werkt is. Ook is het verplicht voor iedereen die bij een VCA-gecertificeerd bedrijf werkzaam is. Deze verplichting geldt zowel voor vaste als tijdelijke medewerkers. Met het VCA Basis diploma toont iemand aan dat hij de wet en regelgeving kent, kan omgaan met gevaarlijke situaties en weet hoe hij deze kan voorkomen. Deze basiskennis vergroot zowel uw eigen veiligheid als die van de medewerkers waar u mee werkt.

VCA-VOL

VCA-VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) is bedoeld voor operationeel leidinggevenden en zzp’ers die als onderaannemer bij een VCA-gecertificeerd bedrijf werken. Dit geldt zowel voor vaste als tijdelijke medewerkers. Met een VCA-VOL diploma toont iemand aan de basiskennis over veiligheid, gezondheid en milieu  te hebben en deze te kunnen toepassen. Zo vergroot u zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen aan wie u leidinggeeft.

Tijdens het VCA-VOL examen worden dezelfde onderwerpen behandeld als die bij VCA-Basis maar dan bekeken vanuit de operationeel leidinggevende. Zo moet u niet alleen weten wat veilig gedrag is, maar ook hoe u dat kunt stimuleren. Tevens moet u niet alleen weten wat een taakrisicoanalyse is, maar ook wanneer u die moet uitvoeren of bijstellen.

NXPD Opleiden biedt de VCA cursus Basis & VOL aan in twee varianten. Een klassikale cursusdag met aansluitend het examen en door middel van zelfstudie met een los examen. Klik hier voor het aanbod en de beschikbare cursusdata.

Blijf op de hoogte van NXPD!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief